Období lengyelské kultury a závěr neolitu

Název: Období lengyelské kultury a závěr neolitu
Autor: Šída, Petr
Zdrojový dokument: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 109
Rozsah
109
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence