Exkurz: mezolit a pozdní paleolit

Název: Exkurz: mezolit a pozdní paleolit
Autor: Šída, Petr
Zdrojový dokument: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 120-130
Rozsah
120-130
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence