The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary]

Název: The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary]
Autor: Šída, Petr
Zdrojový dokument: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 171-175
Rozsah
171-175
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A