Ojhung – indonéský rituál přivolávání deště

Název: Ojhung – indonéský rituál přivolávání deště
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 180-202
Rozsah
180-202
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANUGRAH, Arbi. 2012. Komentáře pod článkem "Ujungan tradisi masyarakat Banjarnegara unutk minta hujan" [online]. Detik News (29. 9. 2012) [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné na http://www.yiela.com/view/2684631/ujungan-tradisi-a-la-masyarakat-banjarnegara-untuk-minta-hujan.

[2] BOGATYREV, Petr. 1973. Ľudové divadlo české a slovenské. Praha: Tatran, 1973.

[3] CAILLOIS, Roger. 1998. Hry a lidé: Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.

[4] ELIADE, Mircea. 1993. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Přel. Eva Streibingerová. Praha: ISE, 1993.

[5] ERIKSEN, Thomas Hylland. 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Přel. Tereza Kuldová a Marek Jakoubek. Praha: Triton, 2007.

[6] GEERTZ, Clifford. 2000. Interpretace kultur: vybrané eseje. Přel. Hana Červinková, Václav Hubinger a Hedvika Humlíčková. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

[7] HUIZINGA, Johan. 1971. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá Fronta, 1971.

[8] INGLIS, Fred. 2000. Clifford Geertz: Culture, Custom and Ethics. Cambridge: Polity Press and Blac-kwell Publishers, 2000.

[9] SEPTIVIRAWAN, Anies. 2012. Berjumpa Rene Big Brother "Sang Juara" di Ritual Ojhung Situbondo [online]. Kompasiana (8. 9. 2012.) [cit. 4. 16. 2013.]. Dostupné na http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2012/09/08/berjumpa-rene-big-brother-sang-juara-di-ritual-ojhung-situbondo-491840.html. Překl. Renáta Novoměstská.

[10] SCHECHNER, Richard. 1994 [1973]. New and expanded environmental theater. New York: Applause, 1994.

[11] SCHECHNER, Richard. 1977. Entertainment theater: Performances writes Schechner. Ed. Mady Sx-human. New York: Seabury Press, 1977.

[12] STENSLAND, Sigbjørn. 1986. Ritus, mythos and symbol in religion: a study in the philosophy of Ernst Cassier. Uppsala: Uppsala University, 1986.

[13] TURNER, Victor. 1982. From ritual to theatre: The human seriousness of play. New York: PAJ Publications, 1982.

[14] VAN GENNEP, Arnold. 1997. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.