Žánrový a stylový systém kontra evoluce staré literatury východních Slovanů

Název: Žánrový a stylový systém kontra evoluce staré literatury východních Slovanů
Zdrojový dokument: Pospíšil, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 27-62
Rozsah
27-62
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence