Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb

Název: Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb
Variantní název:
  • Asylum housing regarding receivers and providers of social services
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 16-27
Rozsah
16-27
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem výzkumu je představit fenomén domácího násilí a bezdomovectví v souvislosti s poskytováním a přijímáním sociálních služeb v rámci azylových domů. Cílovou skupinou výzkumu jsou nejen klienti a pracovníci azylových domů, ale také lidé bez domova, kteří primárně odmítají využívat poskytované sociální služby. Předmětem výzkumu je zmapování průběhu využívání a poskytování sociálních služeb azylových domů.
The aim of the research is to present the phenomenon of domestic violence and homelessness in connection with providing and receiving social services within asylum housing. The target group of the research are not only clients and workers of asylum housing, but also homeless people who refuse to use primarily provided social services. The object of the research is to map the course and provision of social services of asylum housing.
Reference
[1] Marek, J. Strnad, A., & Hotovcová, L. (2012). Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb. Portál: Praha.

[2] Novotný, P., & Průdková, T. (2008). Bezdomovectví. Triton: Praha.

[3] ROSA. Občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí. Staženo z: http://www.rosa-os.cz/.

[4] SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. Staženo z: http://www.azylovedomy.cz/.

[5] Ševčík, D., Špatenková, N., a kol. (2001). Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. Portál: Praha.

[6] Voňková, & J., Spoustová, I. (2008). Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. ProFem: Praha.