Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa

Název: Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa
Zdrojový dokument: Kubišová, Hedviga. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor); Zelenková, Anna (jiná role). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 105-112
Rozsah
105-112
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence