Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe)

Název: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe)
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (editor)
Šaur, Josef (editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2010
Rozsah
286 s.
Edice
  • [Brněnské texty k slovakistice]; [13]
ISBN
978-80-210-5300-7
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 701850
Poznámka
  • Vydáno péčí Centra filologicko-areálových studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0166).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodní slovo
Chapter number Title Custom text
Úvodní slovo | [3]–4
Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Pokusy hungaroslovakológie – Biblia u Slovákov, Ján Hollý, Michal Miloslav Hodža, Milo Urban, Ladislav Ťažký, Vi[n]cent Šikula, Július Balco, Ladislav Ballek | [5]–11
Käfer, István
PDF
Chapter number Title Custom text
Kulturologické vnímanie bohemizmov v súčasnej štandardnej slovenčine (nadväzovanie a zmena) | 14–18
Dolník, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
Lingvokulturní dimenze slangu slovenské mládeže 20 let po | [19]–27
Orgoňová, Oľga
PDF
Chapter number Title Custom text
Ke studiu česko-maďarských kulturních vztahů za národního obrození | [29]–37
Pražák, Richard
PDF
Chapter number Title Custom text
Literatura psaná a literatura čtená v Čechách a na Slovensku po roce 1989 | [39]–48
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin | [49]–55
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Béla Balázs – spisovateľ, filmový estét, scenárista | [57]–68
Žilka, Tibor
PDF
Chapter number Title Custom text
Literární kánony ze středoevropského úhlu pohledu | [69]–76
Balogh, Magdolna
PDF
Chapter number Title Custom text
K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia | [77]–90
Zelenková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Maďarské reflexe české literární vědy dnes : (znovu o Mukařovském a o maďarské literární teorii) | [91]–98
Beke, Márton
PDF
Chapter number Title Custom text
Preklad ako po(d)klad k reinterpretácii originálu | [99]–102
Benyovszky, Krisztián
PDF
Chapter number Title Custom text
Česko-slovensko-maďarské súvislosti v argumentáciach J.M. Hurbana | [103]–110
Káša, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Preklad ako prostriedok odhalenia : (poznámky k životnému dielu S. Czambela) | [111]–117
Pillecky, Marcel
PDF
Chapter number Title Custom text
Může Sándor Márai za to, že je Maďar? | [119]–121
Pató, Marta
PDF
Chapter number Title Custom text
Prekladateľské osobnosti v slovenskej recepcii súčasnej maďarskej literatúry | [123]–129
Görödzi, Judit
PDF
Chapter number Title Custom text
Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský – dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období | [131]–141
Zelenková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Dílo Zbigniewa Herberta v českém prostředí (1958–2008) | [143]–168
Sobotková, Marie
PDF
Chapter number Title Custom text
Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu | [169]–175
Pokorný, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Étos a etika literárních postav současné slovenské a české prózy (M. Viewegh a P. Weiss) | [177]–184
Pavera, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach) | [185]–199
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus : paradigmata středoevropské literatury po roce 1989 | [201]–209
Kola, Adam F.
PDF
Chapter number Title Custom text
Cesta po kolenou (kolem roku 1989) | [211]–218
Všetička, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Spoločné reálie – jeden zo znakov úspešnej česko-slovenskej kinematografie po roku 1990 | [219]–224
Waldnerová, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Ostry w rozpoznaniu i gorzki od tęsknoty Marcina Świetlickiego poetyckie odczytanie polskiej rzeczywistości po 1989 roku | [225]–233
Trzaskowski, Zbigniew
PDF
Chapter number Title Custom text
Slováci v jihočeském pohraničí, jazyk a způsob života | [235]–249
Holub, Zbyněk
PDF
Chapter number Title Custom text
K recepcii slovenskej ponovembrovej prózy | [251]–260
Součková, Marta
PDF
Chapter number Title Custom text
Kvintisencie Slobodovho hrdinu zo Strateného raja | [261]–264
Vlnka, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Výskum staršej literatúry na Slovensku po roku 1989 | [265]–271
Konečný, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Domov ako permanencia úniku – stratifikácia literárneho priestoru a jeho modality (na príklade románu Máriusa Kopcsaya Domov) | [273]–286
Kamenčík, Marián
PDF