Summary

Název: Summary
Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 169-171
Rozsah
169-171
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A