Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury

Název: Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury
Variantní název:
  • The role of information literacy in the information society, viewed in historical perspective of European intelligence and culture
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 15-25
Rozsah
15-25
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek na krátkém historickém exkurzu ukáže, jaký je vztah mezi informační gramotností a celkovým společenským klimatem, které je determinováno řadou technických jevů. Podíváme se na obecný vztah informační gramotnosti a informační společnosti jako nezbytnosti vedoucí k rozvoji vědy, demokracie, občanské společnosti či ekonomické oblasti.
Paper in a brief historical excursus shows the relationship between information literacy and general social climate, which is determined by a number of technical phenomena. We describe the general relationship between information literacy and the information society. Evaluate information literacy as an essential element leading to the development of science, democracy, civil society and the economic sphere.
Reference
[1] BRDIČKA, Bořivoj. Vědecké poznávání podle Marie Popovové. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2012, [cit. 2013-07-15]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16093/l. ISSN 1802-4785.

[2] COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Europe's Way to the Information Society: An Action Plan : Communication. Brussel: European Commission, 1994

[3] ČERNÝ, Michal. Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2013. 8 s. ISSN 1801-2213.

[4] ČERNÝ, Michal. Vzdělávání v informační společnosti. Inflow: information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 11 [cit. 2013-03-11]. Dostupný z WWW: http://www.inflow.cz/vzdelavani-v-informacni-spolecnosti. ISSN 1802-9736.

[5] DOYLE, Christina S. Information literacy in an information society. 1995.

[6] Europe's Way to the Information Society: an action plan. [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=16722.

[7] FEIGENBAUM, Edward A.; BARR, Avron; COHEN, Paul R. (ed.). The handbook of artificial intelligence. New York: Addison-Wesley, 1989.

[8] CHILDRESS, By Diana. Johannes Gutenberg and the printing press. Minneapolis, MN: Twenty-First Century Books, 2008. ISBN 978-076-1340-249.

[9] LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost - náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 11.03.2013]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/1024. URN-NBN:cz-ik1024. ISSN 1212-5075.

[10] MASCARDI, Viviana; HENDLER, James; PAPALEO, Laura. Semantic Web and Declarative Agent Languages and Technologies: Current and Future Trends. In: Declarative Agent Languages and Technologies X. Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 197-202.

[11] MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.

[12] NORA, Simon, MINC, Alain. L'information de la societe, Rapport M. le President de la Republique. Paris, 1978.

[13] OECD. Understandin the digital Divide. 2001 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1888451.pdf.

[14] PORTER, Alan L; READ, William H. The Information Revolution: Current and Future Consequences (Contemporary Studies in Communication, Culture & Information). Ablex Publishing Corporation, 1998. 400 s. ISBN 978-1567503494.

[15] Použití definic informační gramotnosti v práci komise IVIG. ODBORNÁ KOMISE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. [online]. 2010 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: www.ivig.cz/pouziti-informacni-gramotnosti.html.

[16] Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. ALA. ACRL [online]. 1989 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.

[17] REICH, Robert B. Dílo národů: příprava na kapitalismus 21. století. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2002, 461 s. ISBN 8072600648.

[18] SHAPIRO, Jeremy J.; HUGHES, Shelley K. Information literacy as a liberal art?. Educom review, 1996, 31: 31-35.

[19] SIKES, Alfred. The NTIA Telecom 2000 report: charting the course for a new century. IEEE Communications Magazine. 1989, roč. 27, č. 1, s. 17-19. ISSN 0163-6804. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=16722.

[20] SVRŠEK, Jiří. Historie sítě ARPANET/Internet. Natura [online]. 2002, roč. 2002, č. 3 [cit. 2013-03-11]. ISSN 1212-6748. Dostupné z: http://natura.baf.cz/natura/2002/3/20020303.html.

[21] UNSPECIFIED (1987) Towards a Dynamic European Economy. Green Paper on the Development of the Common Market for Telecommunications Services and Equipment. COM (87) 290 final, 30 June 1987. [EU Commission - COM Document].

[22] UTECHT, Jeff. Are we teaching networked literacy. 2010. [cit. 2011-09-19]. Dostupný z WWW: http://www.thethinkingstick.com/are-we-teaching-networked-literacy.

[23] VAŇKOVÁ , Jana, ČERNÝ, Michal. Cesta k informační revoluci. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2012, [cit. 2013-03-11]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14807/CESTA-K-INFORMACNI-REVOLUCI.html. ISSN 1802-4785.

[24] WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Vyd. 1. Praha: Res Claritatis, 2008, 206 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-904143-0-3.

[25] ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 1-6.