Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero

Název: Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero
Variantní název:
  • A description of the template ISO 690:2011 in the CSL language for the reference manager Zotero
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 55-80
Rozsah
55-80
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Necitování zdrojů použitých ve vlastní práci je považováno za porušení citační etiky a především je v rozporu s autorským zákonem. Ve světě existuje řada citačních stylů, jejichž množství se odvíjí od různých požadavků jednotlivých vydavatelů. V takovéto situaci autorům usnadňují citování různé citační manažery, z nichž některé využívají jazyk Citation Style Language (CSL). Jedním z nich je i aplikace Zotero, pro kterou je v současnosti optimalizována šablona citační normy ČSN ISO 690, jež je v českém univerzitním prostředí často doporučována k citování v kvalifikačních pracích. -- CSL je otevřený, volně dostupný programovací jazyk vystavěný na základech XML, jehož prostřednictvím lze automatizovaně formátovat citace v textu a bibliografické citace nezávisle na formátu dokumentů. Šablona citačního stylu v CSL má konkrétně stanovenou strukturu tvořenou úvodní deklarací XML a kořenovým elementem