Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero

Title: Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero
Variant title:
  • A description of the template ISO 690:2011 in the CSL language for the reference manager Zotero
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 55-80
Extent
55-80
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Necitování zdrojů použitých ve vlastní práci je považováno za porušení citační etiky a především je v rozporu s autorským zákonem. Ve světě existuje řada citačních stylů, jejichž množství se odvíjí od různých požadavků jednotlivých vydavatelů. V takovéto situaci autorům usnadňují citování různé citační manažery, z nichž některé využívají jazyk Citation Style Language (CSL). Jedním z nich je i aplikace Zotero, pro kterou je v současnosti optimalizována šablona citační normy ČSN ISO 690, jež je v českém univerzitním prostředí často doporučována k citování v kvalifikačních pracích. -- CSL je otevřený, volně dostupný programovací jazyk vystavěný na základech XML, jehož prostřednictvím lze automatizovaně formátovat citace v textu a bibliografické citace nezávisle na formátu dokumentů. Šablona citačního stylu v CSL má konkrétně stanovenou strukturu tvořenou úvodní deklarací XML a kořenovým elementem