Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu

Název: Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu
Variantní název:
  • Heuristic analysis of applications for mind mapping on tablets
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 181-191
Rozsah
181-191
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Myšlenkové mapy se stávají běžným nástrojem pro zápis myšlenek a informací. Článek se věnuje aplikacím na tvorbu myšlenkových map v tabletech. Aplikace prošly heuristickou analýzou a byla vytvořena tabulka se zkoumanými parametry. Součástí článku je popis jednotlivých aplikací a doporučení několika aplikací vybraným cílovým skupinám.
Mind maps are becoming a common tool for organize ideas and information. The article deals with applications for tablets. There are some parameters for testing by heuristic analysis, description of each applications and some recommendations of some applications for selected persons.
Note
Příspěvek byl napsán v rámci řešení operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU (CEINVE), Reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0241
Reference
[1] A Medical Thangka - Root of Diagnosis. Wikimedia Commons [online]. 16. 2. 2009 [cit. 22.8.2013]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Medical_Thangka_-_Root_of_Diagnosis.jpg.

[2] ANDERSON, Terry; DRON, Jon. Three Generations of Distance Education Pedagogy. 2011. [cit. 2013-08-22]. Dostupný z WWW: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/890/1663

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Tři generace online pedagogiky. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2013, [cit. 2013-08-22]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//17737/TRI-GENERACE-ONLINE-PEDAGOGIKY.html. ISSN 1802-4785.

[4] BROCKMEIER, Joe. What We Lose in a Post-PC. World. Read Write Web [online]. 2012 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://readwrite.com/2012/03/08/what-we-lose-in-a-post-pc-worl#awesm=~of8lXbNGWVtaQy.

[5] BUZAN, Tony. Use Your Head. How to unleash the power of your mind. Harlow: Pearson, 2010. Str. 109, ISBN 9781406644272.

[6] BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 213 s. ISBN 978-80-251-2910-4.

[7] BUZAN, Tony a Chris GRIFFITHS. Myšlenkové mapy v byznysu. Brno: Computer Press, 2011. Str. 14.

[8] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 2005. Str. 98.

[9] DAVIS, Martin. The universal computer: the road from Leibniz to Turing. New York: Norton, 2000, xii, 257 p. ISBN 03-930-4785-7.

[10] GIBODA, Michal. Buďme tvořiví v roce kreativity 2009. Britské listy [online]. 9. 2. 2009 [cit. 21.8.2013]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/45237.html.

[11] MCKENZIE, Dan. Designing For Android Tablets. Smashing Magazine [online]. 2011 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://mobile.smashingmagazine.com/2011/08/09/designing-for-android-tablets/.

[12] MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.

[13] NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group [online]. 1995 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.

[14] NURIK, Roman. Designing for Tablets? We're Here to Help!. GOOGLE. Android Developers.Blog [online]. 2012 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://android-developers.blogspot.cz/2012/11/designing-for-tablets-were-here-to-help.html.

[15] Roots of visual mapping. Mind Mapping Blog [online]. [cit. 22.8.2013]. Dostupné z: http://www.mind-mapping.org/blog/mapping-history/roots-of-visual-mapping/.

[16] SCHÖN, Otakar. CES: Intel proti tabletům. Konzumace je dobrá pro krávy, lidé chtějí tvořit. IHNed.cz [online]. 2012 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://tech.ihned.cz/c1-54382170-ces-intel-proti-tabletum-konzumace-je-dobra-pro-kravy-lide-chteji-tvorit.

[17] TOGNAZZINI, Bruce. First Principles of Interaction Design. AskTOG [online]. [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html.