Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání

Název: Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání
Variantní název:
  • Paradoxes (not only in natural sciences) as a path to knowledge
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 2, s. 16-24
Rozsah
16-24
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se věnuje problematice paradoxů z hlediska jejich přínosnosti pro poznání či výpovědí o světě. Zvláštní důraz je přitom kladen na paradoxy matematické a fyzikální, které se ukazují býti dobrým katalyzátorem změn myšlenkového paradigmatu. Paradox tak není něčím skutečně nesmyslným, ale ukazuje cestu k poznání, vede k novým přístupům k řešení vybraného problému.
This paper discusses the paradox in terms of their value added to the knowledge and testimony of the world. Special attention is placed on the physical and mathematical paradoxes that show be a good motivator change the paradigm of thinking. Paradox is not something really absurd, but it shows the path to knowledge, leading to new approaches to solving the problem.