1

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2015
Ročník: 50
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Title Document
Příspěvek k dějinám brněnské hudební vědy | [3]–8
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Hudební věda v Brně po roce 1989 | [9]–15
Macek, Petr
PDF
Title Document
"Che farò senza Euridice": Geschichte und Geschichten um eine berühmt gewordenen Arie Chr. W. Glucks | [17]–29
Jung, Hermann
PDF
Title Document
Hábovo společenské angažmá : příspěvek ke skladatelově podílu na organizaci pražského festivalu Společnosti pro soudobou hudbu (1935) | [31]–43
Reittererová, Vlasta
PDF
Title Document
Česká beethoveniana Rudolfa Pečmana | [45]–56
Sýkora, Pavel
PDF
Title Document
"Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky" – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let v Brně | [57]–71
Pantůček, Viktor
PDF
Title Document
Mýtus české hudební emigrace z pohledu Dlabačova slovníku | [73]–85
Franková, Jana
PDF
Title Document
"Jaroměřické" monografie Vladimíra Helferta jako vzor pro výzkum opery ve střední Evropě v první polovině 18. století | [87]–100
Slouka, Petr
PDF
Title Document
Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu | [101]–109
Steinmetz, Karel
PDF
Title Document
František Waic – olomoucký spolupracovník Vladimíra Helferta | [111]–122
Vičarová, Eva
PDF
Title Document
Ve stopách Roberta Smetany aneb Třetí škola české hudební vědy | [123]–140
Vičar, Jan
PDF
Title Document
Spolupráce Roberta Smetany a Bedřicha Václavka v kontextu místa a doby : úryvky z jedné životní kapitoly | [141]–152
Kráčmarová, Pavlína
PDF
Title Document
Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání | [153]–164
Mojžíšová, Olga
PDF
Title Document
Zdeněk Nejedlý a Vítězslav Novák : ke vztahu hudebního kritika a skladatele | [165]–176
Pivoda, Ondřej
PDF
Title Document
Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života | [177]–194
Nová, Kateřina
PDF
Title Document
Opětovný nález jedné nejstarších učebnic harmonie v češtině | [195]–203
Hruška, Viktor
PDF
Title Document
Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla | [205]–212
Kozel, David
PDF
Title Document
Algoritmická, počítačem podporovaná kompozice a postmoderní pluralismus | [213]–223
Haas, Petr
PDF