František Waic – olomoucký spolupracovník Vladimíra Helferta

Název: František Waic – olomoucký spolupracovník Vladimíra Helferta
Variantní název:
  • To the František Waic – an Olomouc collaborator of Vladimír Helfert
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 1, s. [111]-122
Rozsah
[111]-122
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
František Waic (1866–1939) was one of the foremost personalities in music in prewar Olomouc. His greatest importance is based on the stimuli provided for the teaching of music. His views on general as well as specialized music education of children, young people and adults prepared the ground for the scholarly synthesis expounded by Vladimír Helfert in his book (in Czech) Essentials of Music Education in Non-Music Schools (Prague 1930).
Reference
[1] BARTOCHA, Rostislav. František Waic. Časopis Vlastivědného spolku muzejního Olomouc, 1940, r. 53, s. 103–105.

[2] BARTOCHA, Rostislav. Padesát let školské a veřejné práce prof. Frant. Waice. Věstník pěvecký a hudební, 1935, r. 39, č. 6, s. 97–98.

[3] GRANZER, Pavel. Hudební kultura v Zábřehu mezi lety 1840–1914. Bakalářská práce, FF UP v Olomouci, Olomouc, 2011.

[4] GREGOR, Vladimír. K výročí Františka Waice. Hudební výchova, 1950, r. 3, č. 5, s. 94.

[5] GREGOR, Vladimír. Kapitola z bojů za hudební výchovu (Hudební pedagog František Waic). Sborník prací pedagogického institutu v Ostravě 1962, s. 53–70.

[6] GREGOR, Vladimír. Památník pěvecko-hudebního spolku Žerotín v Olomouci 1880–1950, Praha, 1932, s. 25–26.

[7] GREGOR, Vladimír. Z dopisů dr. Vladimíra Helferta Františku Waicovi. Časopis Vlastivědného spolku muzejního Olomouc, 1950, r. 59, s. 1–14.

[8] HELFERT, Vladimír. Hudba na středních školách. Hudební rozhledy 1924–1925, r. 1, s. 147–150.

[9] HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha, 1930.

[10] HELFERT, Vladimír. Prof. Frant. Waic. Letáková knižnice Cíl, č. 7, Olomouc, 1935.

[11] JARKA, Václav Hanno – VYBÍRAL, Bohuš – TOMEK, Ferdinand. Padesát let olomouckého "Žerotína" 1880–1930. Olomouc, 1931, s. 50.

[12] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana etc., 2003.

[13] POLEDŇÁK, Ivan. Helfert, Vladimír. [online]. [Cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://www.cesky-hudebnislovnik.cz.

[14] SEDLÁK, František a kolektiv. Nové cesty hudební výchovy na základní škole, Praha: Státní pedagogické nakladetství, 1977

[15] GREGOR, Vladimír – SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, Praha: Editio Supraphon, 1990 .

[16] SMETANA, Robert. O nový český hudební život. Olomouc, 1947, s. 43.

[17] ŠANOVÁ, Kateřina. Pozůstalost Fr. Waice v depozitáři Vlastivědného muzea v Olomouci. Písemná oborová práce, FF UP v Olomouci, Olomouc, 2012.

[18] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Waic František. In Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2, Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 935–936.

[19] WAIC, František. K vývoji hudební výchovy, zvláště na školách. Věstník ústř. spolku učitelského na Moravě a ve Slezsku, 1920, r. 17, č. 43–44, 15. 8. 1920.

[20] WAIC, František. O reformě výchovy hudební zpěvem. Olomouc, 1913.

[21] WAIC, František. Výchova tělesná a hudební. Československý deník, 1920, 3. 4. 1920.

[22] WAIC, František. Zpěv v nové střední škole. Hudební revue, 1919, r. 12, č. 6 a 7.