Příspěvek k dílu Josefa Kachlíka : výtvarná a osvětová činnost

Název: Příspěvek k dílu Josefa Kachlíka : výtvarná a osvětová činnost
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 38-41
Rozsah
38-41
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Foto: OÚ Dražovice
Reference
[1] Archiv Muzea Vyškovska. Fond – Josef Kachlík.

[2] CHRÁSTOVÁ, Lenka. Život Josefa Kachlíka a jeho dílo ve sbírkách Muzea Vyškovska. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014. 123 s. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Pavel Holman.

[3] Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Fond Základní škola Podomí – Kronika obecné školy z let 1888-1939.

[4] PACHTA, Vít. Josef Kachlík – osobnost, pedagog, výtvarník. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta – Katedra učitelství 1. stupně ZŠ, 1995. 32 s. Závěrečná práce. Vedoucí práce Doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc.

[5] Rodinný archiv Kachlíkových – fotografie, kresby, kulisy, korespondence.

[6] VAŘEKA, Josef, FROLEC, Václav. Lidová architektura: Encyklopedie. Praha: Grada Publishing, 2007. 428 s. ISBN978-80-247-1204-8