Mezi nepochopením a opovržením : moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy

Název: Mezi nepochopením a opovržením : moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy
Variantní název:
  • Between incomprehension and scorn : the Moldavian Church Slavonic chronicles through the eyes of Romanian science
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. [32]-43
Rozsah
[32]-43
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper's aim is to acquaint the reader with the history of research on the Moldovan chronicles in the Church Slavonic language (remarkable literary works of the 15th–16th century) in Romania. The analysis is focused on the unsatisfactory state of current research into these chronicles, and on its genesis and causes. The resarch dates back to the 19th century, when modern Romanian historiography and Slavic and literary studies were founded. Special attention is paid to the work of Ioan Bogdan, the first publisher of these chronicles. His influence on the next generation of Romanian researchers and the ways in which they attempted to move beyond his conclusions, thinking, and analytical methods are also analysed. The overall failure of these Romanian scholars' efforts is a key reason for the unfavourable assessment of the current state of resarch and its need for substantial improvement.
Cílem této práce je seznámit čtenáře se vývojem výzkumu moldavských církevněslovanských kronik (nepříliš známých literárních děl 15.–16. století) v Rumunsku. Analyzován je nepříliš uspokojivý současný stav tohoto výzkumu a především jeho geneze a příčiny. Ty sahají až do 19. století, kdy se utvářely moderní rumunská historiografie, slavistika a literární věda. Podrobně je sledováno působení prvního vydavatele kronik, Ioana Bogdana, jeho vliv na další generace rumunských badatelů a způsoby, jakými se tito badatelé Bogdanovy závěry, okruhy a způsoby analýzy pokoušeli překonat. Popis a zdůvodnění neúspěchu těchto snah pak formují argumenty, na jejichž základě jsou vyjádřeny nepříliš příznivé zhodnocení rumunského výzkumu kronik a nutnost jeho výrazné proměny.
Reference
[1] BOGDAN, Ioan. Cronice inedite atingătoare de istoria Romînilor. București, 1895.

[2] BOGDAN, Ioan. Insemnătatea studiilor slave pentru Romîni. București, 1894.

[3] BOGDAN, Ioan. Letopisețul lui Azarie. București, 1905.

[4] BOGDAN, Ioan. Scrieri alese. București, 1968.

[5] BOGDAN, Ioan. Vechile cronici Moldovenesci inainte de Urechiă. București, 1891.

[6] BOŽILOV, Ivan. Sedem etjuda po srednovekovna istorija. София, 1995.

[7] CARTALEANU, Elena. Eroul şi eroismul în cronografia moldovenească din secolul XVI. Teza de doctor în filologie. Chișinău, 2009.

[8] CARTOJAN, Nicolae. Istoria literaturii române vechi. București, 1982.

[9] CĂLINESCU, George. Istoria literaturii române: compendiu. București - Chișinău, 2001.

[10] CIOBANU, Ștefan. Istoria literaturii române vechi. Ediție ingrijită. București, 1989.

[11] IKONNIKOV, Vladimir. Opyt russkoj istorijografii. Tom 1, 1891.

[12] IKONNIKOV, Vladimir. Opyt russkoj istorijografii. Tom 2, 1908.

[13] JACIMIRSKIJ, Aleksandr. Grigorij Camblak: Očerk jego žizni. Sankt Peterburg, 1904.

[14] JACIMIRSKIJ, Aleksandr. Romanskij mitropolit Makarij. Žurnal ministerstva narodnogo prosveštenija, 5, XXI. Sankt Peterburg, 1909, s. 135–166.

[15] КAJMAKAMOVA, Milijana. Bălgarska srednovekovna istoriopis (ot kraja na VII do părvata četvărt na XV vek). Sofija, 1990.

[16] KOCEV, Nikolaj. Tărnovska knižovna škola v konteksta na kulturnija kipež văv Vizantija i na zapad prez XIV vek. In Тărnovska knižovna škola. Tom 4. Sofija, 1984, s. 278–294.

[17] MAZILU, Dan Horia. Literatura română în epoca Renașterii. București, 1984.

[18] MIHĂILĂ, Gheorghe. Istoriografia românească veche (sec. al xv-lea inceputul sec. al XVII-lea) în raport cu istoriografia bizantină și slavă. In Romanoslavica, roč. 15, 1967, s. 157–202.

[19] MIHĂILĂ, Gheorghe. "Letopisețul de când s-a început Țara Moldovei– Letopisețul lui Ștefan cel Mare. București, 2006.

[20] MIHĂILĂ, Gheorghe, ZAMFIRESCU, Dan. Literatura română veche I. București, 1969.

[21] LICHAČEV, Dmitrij. Kultura Rusi vremeni Andreja Rubleva i Epifanija Premudrogo. Moskva, 1962.

[22] LICHAČEV, Dmitrij. Poetika staroruské literatury. Praha, 1975.

[23] PANAITESCU, Petre. Începuturile istoriografiei în Tara Românească, In Studii și materiale de istorie medie, roč. V, 1962, s. 195-225.

[24] PANAITESCU, Petre. Începuturile și biruința scrisului în limba română. București, 1965.

[25] PANAITESCU, Petre. Cronicile slavo-romane din secolele XV–XVI publiacte de Ioan Bogdan. Burucești, 1959.

[26] PIKIO, Rikardo. Pravoslavnoto slavjanstvo i starobălgarskata literatura. Sofija, 1993.

[27] STANČEV, Krasimir. Stilistika i žanrove na starobălgarskata literatura. Sofija, 1982.

[28] STOJANOVIĆ, Ljubomir. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Sremski Karlovci, 1927.

[29] TALEV, Ilija. Bălgarski predrenesans: Mitove i realnost. Sofija, 2005.

[30] ULEA, Sorin. O suprinzătoare persoane a Evului mediu românesc: cronicarul Makarie. In Studii și cercetări de istoria artei: Seria artă plastică, roč. 32, 1985, s. 14–48.

[31] WEINGART, Miloš. Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské. Bratislava, 1922.

[32] WEINGART, Miloš. O podstatě slovanské filologie. In Sborník prací Filosofickej fakulty university Komenského v Bratislave, roč. II, č. 26, s. 591-605.

[33] ZIMIN, Aleksandr. Sočinenija Ivana Peresvetova. Moskva – Leningrad, 1956.