Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě

Název: Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě
Variantní název:
  • A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia
Autor: Elbel, Petr
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
154 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 452
ISBN
978-80-210-8369-1
Jazyk
česky
Anotace
  • Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje poznání politických dějin husitské epochy, přináší řadu poznatků k dějinám každodennosti a prohlubuje znalost topografie a prosopografie husitské jižní Moravy. Součástí knihy je edice zkoumaných písemností, přehledná tabulka, mapa i obrazová příloha.
  • This monograph addresses a hitherto neglected area in the history of the Hussite Wars – the truce agreements between the warring parties. It focuses on South Moravia, where an interesting collection of these agreements from 1427–1433 has been preserved. Attention is first of all focused on the form of these agreements, which are then placed within the wider context of Hussite history inside and outside of the region. An analysis of the truce agreements as a whole extends our knowledge of the political history of the Hussite era, provides information on the history of the everyday and expands our knowledge of the topography and prosopography of Hussite South Moravia. The book includes an edition of the documents under research, a clearly laid-out table, a map and an appendix of photographs.
Poznámka
  • Monografie vznikla v rámci projektu P 22939-G08 "Herrschaft im Angesicht hussitischer Wagenburgen. Der österreichische Herzog und römische König Albrecht V. (II.) in den Böhmischen Ländern (1421–1439)," financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (FWF).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–8
Elbel, Petr
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | [9]–16
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Diplomatický rozbor příměřných listů a přiznávacích listů k příměří z jižní Moravy v husitském období | 17–26
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Dohody o příměří v kontextu dějin husitské (jižní) Moravy | 27–63
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Exkurz: dohody o příměrí jako pramen pro topografii a prosopografii husitské (jižní) Moravy | 64–81
Elbel, Petr
PDF
hidden-section Příloha 1 - Edice
Chapter number Title Custom text
Příloha 1 - Edice | 82–112
Elbel, Petr
PDF
hidden-section Příloha 2 - Tabulka
Chapter number Title Custom text
Příloha 2 - Tabulka | 113–118
Elbel, Petr
PDF
hidden-section Příloha 3 - Mapa
Chapter number Title Custom text
Příloha 3 - Mapa | 119–121
Elbel, Petr
PDF
hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | [122]–132
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam pramenů a literatury | 133–141
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Jmenný a místní rejstřík | 142–147
Elbel, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia : summary | 148–154
Elbel, Petr
PDF