Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě

Název: Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě
Variantní název:
  • Vladimír Helfert and his activities at the Masaryk University
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 73-79
Rozsah
73-79
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study summarizes the activities of the founder of university musicology in Brno Vladimír Helfert (1886–1945) at the Masaryk University where he lectured and made research between 1921 and 1939, in 1935–1936 also as dean of the Faculty of Arts. He raised a whole generation of musicologists and his pupils became involved significantly in the Brno and Moravian music scene and cultural life as early as the end of the 1920s. By the 1930s Helfert's Brno Musicological School acquired prestige as a progressive social, cultural and scholarly phenomenon. His legacy has been recognized by several further generations of musicologists until present.
Reference
[1] HELFERT, Vladimír. Moje literární plány. In SOSNAR, Jura. Hovory tužkou. Dokumenty z let 1941–1942. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, ročník 2, svazek 4, 1956, s. 71–78.

[2] PEČMAN, Rudolf (ed.). Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.–28. února 1986. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987.

[3] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003.

[4] POLEDŇÁK, Ivan. Helfert, Vladimír [heslo]. Český hudební slovník osob a institucí [online]. [Cit. 17. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=3343.

[5] RACEK, Jan. Vladimír Helfert and the Brno School of Musicology. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 4, 1969, s. 29–46.

[6] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Dr. Vladimír Helfert. Přehled práce českého učence. Praha: Knihovna Unie českých hudebníků z povolání, 1940.

[7] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Helfertova habilitace u profesora Otakara Zicha. In Vědecký odkaz Otakara Zicha. Brno: Česká hudební společnost, 1981, s. 121–126.

[8] VYSLOUŽIL, Jiří. Vladimír Helfert. In Vysloužil, Jiří – Pečman, Rudolf (eds.). Vladimír Helfert. Pokrokový vědec a člověk. Studie, korespondence a vzpomínky. Brno: Příloha ke Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada H, č. 9, samostatně Brno 1975, s. 8–15.

[9] VYSLOUŽIL, Jiří. Univerzitní střediska a nositelé hlavních myšlenkových proudů. Vladimír Helfert. Helfertova škola. In Poledňák, Ivan – Lébl, Vladimír (eds.). a spol. Hudební věda I. Praha: SPN 1988, s. 206, 2014.