Zbyněk Zbyslav Stránský and Spanish museology

Název: Zbyněk Zbyslav Stránský and Spanish museology
Variantní název:
  • Zbyněk Zbyslav Stránský a španělská muzeologie
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 37-43
Rozsah
37-43
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z. Z. Stránský's commitment to the scientific character of museology as an established discipline should be specially highlighted as his greatest intellectual legacy, in as much as his contributions have influenced many museum thinkers from other countries. Spanish museologists entered in contact with Stránský's ideas through the debates in ICOFOM, his courses in ISSOM and some museological publications. His example as an academic and his own conception of metamuseology or other personal outputs served as a stimulus for the development of museology in Spain.
Za největší ideologický odkaz Z. Z. Stránského je možné považovat jeho úsilí o etablování muzeologie jako vědního oboru, stejně tak jako jeho vliv na rozvoj muzeologického myšlení doma i v zahraničí. Španělští muzeologové se měli možnost seznámit se Stránského myšlenkami prostřednictvím diskusí na půdě ICOFOM, vzdělávacích kurzů v rámci ISSOM a některých muzeologických publikací. Jeho zkušenosti jako akademického pracovníka a také jeho vlastní koncepce metamuzeologie či jiné tvůrčí výstupy skýtaly dostatek podnětů pro rozvoj muzeologie ve Španělsku.
Reference
[1] ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza Editorial, 1999. ISBN 978­84 ­206­5748­6.

[2] DOLÁK, Jan and Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z. Z. Stránský: Život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80­210­4139­0.

[3] HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Planteamientos teóricos de la museología. Gijón: Trea, 2006. ISBN 978­84­9704­225­3.

[4] LORENTE, Jesús­ Pedro. Manual de historia de la Museología. Gijón: Trea, 2012. ISBN 978­84­9704­668­8.

[5] MARÍN TORRES, María Teresa. Historia de la documentación museológica: La gestión de la memoria artística. Gijón: Trea, 2002. ISBN 978­84­9704­047­1.

[6] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Introduction to the Study of Museology, for the Students of the International Summer School of Museology. Brno: Masaryk University–ISSOM, 1995.

[7] BELLIDO BLANCO, Antonio. La renovación museológica en España durante los años setenta. Museo, 2005, vol. 10, pp. 329–345.

[8] LORENTE, Jesús­Pedro. Los estudios de Museología en las universidades españolas. Revista de Museología, 2010, vol. 47, pp. 72–80.

[9] LORENTE, J. Pedro. Razvitie muzeologii kak universitetskoi distsipliny ot tekhnicheskoi podgotovki k kriticheskoi muzeologii. Voprosy muzeologii, 2011, vol. 2, no. 4, pp. 45–64.

[10] LORENTE, J. Pedro. The development of museum studies in universities: from technical training to critical museology. Museum Management and Curatorship, 2012, vol. 27, no. 3, pp. 237–252. DOI: 10.1080/09647775.2012.701995 | DOI 10.1080/09647775.2012.701995

[11] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. From pluridisciplinarity to interdisciplinarity: the experience of the local museums in Catalonia. Interdisciplinarity in museology. Museological Working Papers (MuWoP), 1981, no. 2, pp. 43–45.

[12] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Museology – science or just practical museum work? Museological Working Papers (MuWoP), 1980, no. 1, pp. 42–44.

[13] BALLBÉ, Xavier. Cultural Assets and the New Professional: The Experience of the Escola Europea in Barcelona. Symposium Museums, Space and Power. Athens­Thessaloniki. ICOFOM Study Series, 1993, vol. 22, pp. 125–126.

[14] CARRILLO DE SAN SEGUNDO, Rosario. Méthodologie Muséologique et Formation Professionelle. Symposium Methodology of Museology and Professional Training. Stockholm. ICOFOM Study Series, 1983, vol. 5, pp. 52–61.

[15] CARRILLO DE SAN SEGUNDO, Rosario. Museology and its use or misuse in the world. Symposium Museology and Developing Countries – Help or Manipulation? Hyderabad­-Varanasi­-New Delhi. ICOFOM Study Series, 1988, vol. 14, pp. 105–113.

[16] FORRELLAD I DOMÈNECH, Dolors. Contributions to the symposium. Sub-topic no. 4: Current acquisition policy and its appropriateness for tomorrow needs. Symposium Collecting Today for Tomorrow. Leiden. ICOFOM Study Series, 1984, vol. 6, pp. 122–127.

[17] FORRELLAD I DOMÈNECH, Dolors. Collecter aujourd'hui pour demain. Quelques reflexions. Symposium Collecting Today for Tomorrow. Leiden. ICOFOM Study Series, 1984, vol. 7, pp. 26–28.

[18] FORRELLAD I DOMÈNECH, Dolors. Subtopic no. 4: Substitutes – The implications for the work of museums. Symposium Originals and Substitutes in Museums. Zagreb. ICOFOM Study Series, 1985, vol. 8, pp. 161–167.

[19] FORRELLAD I DOMÈNECH, Dolors. Contributions au colloque. Symposium Museology and Museums. Helsinki-­Espoo. ICOFOM Study Series, 1987, vol. 12, pp. 105–107.

[20] HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. The museological discourse and critical interpretation of History. Museology – A field of Knowledge. Museology and History. Córdoba, Argentina. ICOFOM Study Series, 2006, vol. 35 pp. 306–312.

[21] MIQUEL I SERRA, Domènec, Andrea GARCÍA and Eulalia MORRAL I ROMEU. Objects de musée: Critères de Selection. Quelques reflexions. Symposium Collecting Today for Tomorrow. Leiden. ICOFOM Study Series, 1984, vol. 7, pp. 5–10.

[22] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. Sub-topic no. 3: Substitutes. Typology of substitutes. Symposium Originals and Museums. Zagreb. ICOFOM Study Series, 1985, vol. 8, pp. 127–133.

[23] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. Contributions to the colloquium on Identity. Symposium Museology and Identity. Buenos Aires. ICOFOM Study Series, 1986, vol. 10, pp. 211–218.

[24] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. Comments and views on basic papers presented in ISS no. 10. Symposium Museology and Identity. Comments and Views. Buenos Aires. ICOFOM Study Series , 1986, vol. 11, pp. 41–43.

[25] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. Contributions au colloque. Symposium Museology and Museums. Helsinki-­Espoo. ICOFOM Study Series, 1987, vol. 12, pp. 199–209.

[26] MIQUEL I SERRA, Domènec and Eulalia MORRAL I ROMEU. Comments and views on basic papers presented in ISS 12. Symposium Museology and Museums. Helsinki­-Espoo. ICOFOM Study Series, 1987, vol. 13, pp. 53–55.

[27] MIQUEL I SERRA, Domènec. Contributions to the symposium. La Museologie et les Institutions Museales comme Agents Actifs de Changement. Symposium Forecasting – A Museological Tool? Museology and Futurology. Den Haag. ICOFOM Study Series, 1989, vol. 16, pp. 179–183.

[28] MORRAL I ROMEU, Eulalia. Viewpoint 3: The museum and development – inside and outside. Trends observed and forecasted. Symposium Museology and Museums. Helsinki­-Espoo. ICOFOM Study Series, 1987, vol. 13, pp. 133–135.

[29] MORRAL I ROMEU, Eulalia. Contribution to the symposium. Muséologie, future. Quelques réflexions héterodoxes. Symposium Forecasting – A Museological Tool? Museology and Futurology. Den Haag. ICOFOM Study Series, 1989, vol. 16, pp. 185–188.

[30] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Museum-­Territory­-Society. Symposium Museum­-Territory­Society. New Tendencies/New Practices. London. ICOFOM Study Series, 1983, vol. 2, pp. 27–33.

[31] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Breaking down the topic. What are the right questions? Symposium Museology and Museums. Helsinki­-Espoo. ICOFOM Study Series, 1987, vol. 12, p. 16.

[32] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. The Department of Museology, Faculty of Arts, Masaryk University of Brno and the Questions of Defining a Profile of the Museology Curriculum. Symposium Museums, Space and Power. Athens­-Thessaloniki. ICOFOM Study Series, 1993, vol. 22, pp. 127–131.

[33] TERRADAS, J. A. Écologie, Environnement, Education. Le role des musées. Symposium Museum­-Territory­-Society. New Tendencies/New Practices. London. ICOFOM Study Series, 1983, vol. 2, pp. 8–14.

[34] Rosario Carrillo [online]. 2013 [cit. 2016­-10­-15]. Available from www: http://rosariocarrillo.com/.