Fenomém "Stránský" v múzejníctve na Slovensku

Název: Fenomém "Stránský" v múzejníctve na Slovensku
Variantní název:
  • The "Stránský" phenomenon and Slovak museums
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 90-98
Rozsah
90-98
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Archiv Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brne, fond Katedra a Oddělení muzeologie (nezprac.), kart. 14. běh PSM + Seznam absolventů PGS, Seznam absolventů postgraduálního studia muzeologie na FF UJEP v Brně.

[2] DOLÁK, Jan a Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z. Z. Stránský. Život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

[3] JANOŠTINOVÁ, Marianna (ed.). Pamätnica k 25. výročiu založenia Zväzu múzeí na Slovensku. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2015.

[4] LALKOVIČ, Marcel. Kam smeruje múzejníctvo na Slovensku? Európske múzeá na ceste k 21. storočiu, zborník referátov. Košice: Východoslovenské múzeum v Košiciach, 1992, s. 27–34.

[5] Návrh zásad zákona SNR o múzejníctve. Múzejník, orgán Zväzu múzeí na Slovensku, marec 1992.

[6] OKÁLI, Ivan. Niekoľko úvah nad jedným oznamom. Múzeum, 1998, č. 4, s. 22–23.

[7] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966.

[8] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Potrebujeme eko-muzeológiu? Múzeum, 1999, č. 2, s. 18–20.

[9] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Nová katedra: katedra ekomuzeológie FPV UMB. Museologica I/2000, Banská Štiavnica, s. 131–134.

[10] STRÁNSKÁ, Edita. Celoslovenský odborný seminár k problematike prírodného a kultúrneho dedičstva. Múzeum, 2001, č. 2, s. 35–36.

[11] ŠÁŠKYOVÁ, Marianna. Výučba muzeológie na slovenských vysokých školách. Múzeum, 2000, č. 1, s. 32–33.

[12] Štúdium muzeológie v školskom roku 1998/99. Múzeum, 1998, č. 2, s. 32.