Changes in friendships as a result of students' transition from grade four to grade five of primary school

Název: Changes in friendships as a result of students' transition from grade four to grade five of primary school
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 4, s. 151-168
Rozsah
151-168
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The present ethnographic study deals with the transformation of social relationships in the course of students' transition from grade four to grade five of primary school. The aim of the paper is to point out the existence of non-normative transitions that tend to be interpreted as hidden since they occur within a single institution and at a moment that is atypical in comparison with the typical normative transition from primary to lower secondary level. After multi-source data collection, the study presents the issue of students leaving for selective schools and at the same time draws attention to the strengthening effect of what is termed as double leaving, which refers to a repeated change in class structure and a double strain on class climate. The study is also concerned with the period of adolescence during which the transition occurs. As a result of developmental characteristics, changes in friendships and the emergence of the first romantic relationships are encountered.
Reference
[1] Akos, P., & Galassi, J. P. (2004). Middle and high school transitions as viewed by students, parents, and teachers. Professional School Counseling, 7(4), 212–221.

[2] Anderman, E. M. (2002). School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 94(4), 795–809. | DOI 10.1037/0022-0663.94.4.795

[3] Bittnerová, D. (2002a). Realita hraní dětských her. [Reality of playing children game]. In Pražská skupina školní etnografie, 1. až 8. třída: Žák v měnících se podmínkách současné školy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

[4] Bittnerová, D. (2002b). Fakt si holky nehrají? [Aren't girls playing?]. In Pražská skupina školní etnografie, 1. až 8. třída: Žák v měnících se podmínkách současné školy. Praha: Pedagogická fakulta UK.

[5] Connolly, J., McIsaac, C., & Shulman, S., et al. (2014). Development of romantic relationships in adolescence and emerging adulthood: Implications for community mental health. Journal of Community Mental Health, 33(1), 7–19. | DOI 10.7870/cjcmh-2014-002

[6] Dvořák, D. (2011). Přechod mezi stupni základní školy: Od teoretického konceptu k možnostem facilitace. [Transition between primary and lower secondary school: From theretical concept towards facilitation]. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (pp. 57–61). Brno: Masarykova univerzita.

[7] Dvořák, D., Vyhnálek, J., & Starý, K. (2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: Longitudinální studie rizikového žáka. [Transitions and Transfers in Educational Path at Czech Schools: A Longitudinal Study of an At-Risk Pupil]. Studia paedagogica, 21(3), 9–39. | DOI 10.5817/SP2016-3-2

[8] Galton, M., Gray, J., & Ruddock, J., et al. (2003). Transfer and transitions in the middle years of schooling: Continuities and Discontinuities in Learning. Dublin: DfES Publications.

[9] Hargreaves, L., & Galton, M. (2002). Transfer from the primary classroom: 20 years on. London: RoutledgeFalmer.

[10] Havlíková, J. (2016). Přechod žáků ze čtvrtého do pátého ročníku základní školy. [Transition of primary school pupils from the fourth to the fifth grade (case study)]. (Magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from is.muni.cz/auth/th/403081/ff_m/DP__finalni_verze.pdf

[11] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. [Qualitative research. Basic methods and aplication]. Praha: Portál.

[12] Jindal-Snape, D., & Miller, D. J. (2008). A challenge of living? Understanding the psycho social processes of the child during primary-secondary transition through resilience and self-esteem theories. Educational Psycholog y Review, 20(3), 217–236. | DOI 10.1007/s10648-008-9074-7

[13] Kučera, M. (1992). Školní etnografie – přehled problematiky. [School ethnography – state of the art]. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[14] Kučera, M. (2005). Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. [Psychological Development of Children from the First to the Fifth Class of Primary school]. Praha: Karolinum.

[15] Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. [Development psychology]. Praha: Grada.

[16] Macek, P. (2003). Adolescence. [Adolescence]. Praha: Portál.

[17] Pietarinen, J. (1998). Rural school students' experiences on the transition from primary school to secondary school. Paper presented on ECER, September 17–20, Ljubljana, Slovenia. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438975.pdf

[18] Smyth, E., McCoy, S., & Darmody, M. (2004). Moving up: The experiences of first year students in post – primary education. Dublin: Liffey Press in association with the ESRI.

[19] Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků do 5. ročníků na osmileté gymnázium. [Transition of 5-graders to multi-year grammar school]. Orbis Scholae, 7(3), 73–85. | DOI 10.14712/23363177.2015.14

[20] Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. [Basics of qualitative research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory]. Boskovice: Albert.

[21] Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. [Qualitative research in educational sciences]. Praha: Portál.

[22] Topping, K. (2011). Primary-secondary transition: Differences between teachers' and children's perceptions. Improving Schools, 14(3), 268–285. | DOI 10.1177/1365480211419587

[23] Trnková, K. (2006). Žák na malotřídní škole: Témata zahraničního výzkumu. [Student at small school with composite classes: Topics of internationa research]. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvku 14. konference ČAPV.

[24] Trnková, K. (2008). Obce s malotřídkou. [Municipalities with Small Schools with Composite Classes]. Studia paedagogica, 13(1), 53–64.

[25] Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. [Developmental Psychology: Childhood and Adolescence]. Praha: Karolinum.

[26] Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: Přehledová studie výzkumných témat. [School Mobility: A Review of Research Topics]. Orbis Scholae, 10(1), 63–96. | DOI 10.14712/23363177.2016.14

[27] Walterová, E. et al. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. [Two worlds of primary school? Difficulties of transition from primary to lower secondary school]. Praha: Karolinum.

[28] Zákon č. 561/2004, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. (Školský zákon). (2004). Praha: Ministerstvo vnitra.