Do postele s Kressidou

Název: Do postele s Kressidou
Variantní název:
  • Going to bed with Cressida
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 73-87
Rozsah
73-87
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie o Malinově scénografii pro inscenaci Troila a Kressidy v Rajmontově režii v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 1979. Úspěch inscenace byl dán radikální úpravou textu, směřující k adaptaci, kterou Alex Koenigsmark přispěl k vyznění inscenace. Spojení Teiresia a Pandara do jedné postavy Kibice a potlačení antického plánu hry vyústilo do absolutního bezčasí. Rajmontova režie spolu s Malinovou scénografií pak dodala této "grotesce o militantní blbosti" všeobecnou platnost.
A side note on Malina's stage setting for Rajmont's Troilus and Cressida production (Činoherní studio – Drama Studio, 1979). Its success was based on a radical modification of the text through which Alex Koenigsmark crossed the confines of a mere adaptation and significantly contributed to the shaping of the production. Joining Teiresias and Pandar into one character, namely that of Kibitzer, suppressing the ancient origins of the play, move it into an absolute timelessness. Rajmont's directing of this "grotesque about militant rubbish", as the scenographer, labelled the production, did not only relate straightforwardly to current reality and to demythologization of all values but it accomplished to get at a more general message.
Reference
[1] ČERNÝ, Jindřich. 2005. Divadlo zdravého rozumu. Interní rozbor práce Činoherního studia přednesený před souborem z 12. 3. 1980 [Theatre of Common Sense. Internal analysis of the Činoherní studio productions, presented to the ensemble on 12 March, 1980]. Knižně [Published by]: TICHÝ, Zdeněk A. a kol. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005: 72–86.

[2] DAŇHELKA, Jiří. 1951. Poznámky a Doslov k vydání Kroniky trojánské [Notes and Afterword to the Edition of the Trojan Chronicle]. Praha: Československý spisovatel, 1951.

[3] DRÁBEK, Pavel. 2012. České pokusy o Shakespeara [Czech Attempts at Shakespeare]. Brno: Větrné mlýny, 2012.

[4] ERML, Richard. 2002. Všechny nás zavřou. Záznam vzpomínek Ivana Rajmonta [We Will Be All Imprisoned. Record of Ivan Rajmont's Memories]. Divadelní noviny 11 (2002): 8–11; knižně [published by]: TICHÝ, Zdeněk A. a kol. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005: 29–51.

[5] FRYDLOVÁ, Veronika. 2012. Akční scénografie v Československu [Action Scenography in the Czechoslovakia]. Praha. Diplomová práce [Diploma Thesis]. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav pro dějiny umění [Charles University, Faculty of Arts, Department of Art History].

[6] GALLEROVÁ, Vlasta. 1984. Jaroslav Malina. Praha: Divadelní ústav, edice Režisér – Scénograf, sv. 13.

[7] HIGHET, Gilbert. 1957. The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford: Oxford University Press, 1957.

[8] HIRSCHOVÁ, Eva. 1980. Troilus v Řevnicích aneb amatéři versus (plus) profesionálové [Troilus in Řevnice or The Amateurs versus (plus) the Professionals]. Mladá fronta Praha (13. 9. 1980).

[9] CHUDOBA, František. 1941. Kniha o Shakespearovi [Book on Shakespeare]. Praha: Laichter, 1941.

[10] KOENIGSMARK, Alex. 1993. Noc s Kressidou [Night With Cressida]. In Ponuré grotesky [Gloomy Slapstick Comedy]. Žďár nad Sázavou: Impreso Plus, 1993: 113–222.

[11] KOENIGSMARK, Alex. 2002. Mezi židlemi aneb Hra na černocha III. [Between the Chairs or Playing a Blackman 3]. Divadelní noviny 11 (2002): 21.

[12] KÖNIGSMARK, Václav. 2005. Rajmontova éra v ústeckém Činoherním studiu [Rajmont Era in the Činoherní studio Theatre in Ústí nad Labem]. In Zdeněk A. Tichý a kol. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005: 103–111 (původně Činoherní studio DVACET LET [originally the Činoherní studio Theatre. TWENTY YEARS]). Ústí nad Labem: Klub přátel ČS, 1992: 81–82).

[13] MALINA, Jaroslav. 2005. Očima scénografa [Through the Eyes of a Stage Designer]. In Zdeněk A. Tichý a kol. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005: 67–70.

[14] MALINA. Jaroslav. 2010. Nehodlám vyhánět staré dámy z divadla. Rozhovor scénografa s Janem Kolářem [I don't intend to drive old ladies out of the theatre. Interview with the stage designer]. Divadelní noviny 19 (28. 12. 2010): 22: příloha [supplement]: 1–6.

[15] MIKULKA, Vladimír. 2012. Trojská válka ve Zlaté kapličce [The Trojan War in the "Golden Chapel"]. Respekt 23 (2012): 51–52: 70.

[16] RAJMONT, Ivan. 2005. Nebýt ve vleku provozní káry. Nezveřejněný rozhovor vznikl pravděpodobně v sezóně 1983/84 pro publikaci Severočeského nakladatelství ["Not to Be Dragged By the Cart of Convention". Unpublished interview probably given during the season 1983/1984 for a monograph of the Severočeské nakladatelství Publisher]. Viz [Cf.] TICHÝ, Zdeněk A. a kol. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005: 87–95.

[17] SHAKESPEARE, William. 1965. Troilus a Kressida [Troilus and Cressida]. Překlad E. A. Saudek (po smrti překladatele dokončil A. Skoumal) [Transl. by E. A. Saudek, finished post mortem by A. Skoumal]. Praha: Dilia, 1965.

[18] SHAKESPEARE, William. 2002. Troilus a Kressida [Troilus and Cressida]. Překl. Jiří Josek [Transl. by Jiří Josek]. Praha: Romeo, 2002.

[19] SLOUPOVÁ, Jitka. Seminární práce FF UK [Seminar Essay, Faculty of Arts, Charles University] 1981, v archivu režiséra [in the personal archive of the author].

[20] STEHLÍKOVÁ, Eva. 1979. Troilus a Kressida [Troilus and Cressida]. Dialog 2 (1979–1980): 10: 20–22.

[21] ŠVEJDA, Martin J. 2013. Ivan věděl, že mám žízeň po divadle. Alex Koenigsmark a Činoherní studio [Ivan Knew That I Thirsted For Theatre. Alex Koenigsmark and the Činoherní studio Theatre]. Divadelní revue (2013): 1: 74–91.

[22] TICHÝ, Zdeněk A. a spol. 2005. Ivan Rajmont – Režisér a jeho divadlo [Ivan Rajmont. The Director and His Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2005.

[23] VODÁK, Jindřich. 1921. Troilus a Kressida [Troilus and Cressida]. Jeviště II (1. 2. 1921): 48; Čas (18. 12. 1921).

[24] VOTRUBA, Jan. 1979. Od Shakespeara – kam? [From Shakespeare To – Where?] Průboj. Ústí nad Labem (3. 2. 1979).

[25] Vp. 1980, posudek na inscenaci pořízený Divadelním ústavem, dokumentace Divadelního ústavu [Review For the Production by the Theatre Institute, in the archive of the Institute].