Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary

Název: Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary
Zdrojový dokument: Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 216-217
Rozsah
216-217
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Licence: N/A