Filosofie dějin ve valdenském spise Liber electorum a v Sieti viery Petra Chelčického

Název: Filosofie dějin ve valdenském spise Liber electorum a v Sieti viery Petra Chelčického
Variantní název:
  • Philosophy of history in waldensian manuscript Liber Electorum and in The Net of True Faith by Petr Chelčický
Zdrojový dokument: Sacra. 2017, roč. 15, č. 1, s. 7-16
Rozsah
7-16
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This work is build on comparation of two texts – waldensian Liber Electorum and The Net of True Faith by Petr Chelčický. It focuses on historical narrative, it's interpretation and it's use in the argumentation of both texts. They both share set of similarities, however their final meaning and purpose are significantly different. Based on those similarities and differences my work is trying to interpretate and describe two different philosophies of history and their value for both movements, study their meaning in the argumentation and their final purpose.
Reference
[1] Liber electorum. Biller, P. (1974). Aspects of the Waldenses in the Fourteenth Century, Including an Edition of their Correspondence. Disertační práce. University of Oxford, Oxford.

[2] Petr Chelčický, Síť víry. J. Boubín (Ed.) (2011). Brno: Host.

[3] Bartoš, F. M. (1931). Husitství a Cizina. Praha: Čin.

[4] Biller, P. (1974). Aspects of the Waldenses in the Fourteenth Century, Including an Edition of their Correspondence. Disertační práce. University of Oxford, Oxford.

[5] Biller, P. & Huson, A. (Eds.) (1994). Heresy and Literacy, 1000–1530. Cambrige: Cambridge University Press.

[6] Biller, P. (2001). The Waldenses, 1170–1530: Between a Religious Order and a Church. Aldershot: Ashgate.

[7] Boubín, J. (2005). Petr Chelčický: Myslitel a reformátor. Praha: Vyšehrad.

[8] Boubín, J. (2011). Komentář. In J. Boubín (Ed.), Síť víry (pp. 237–269). Brno: Host.

[9] Cameron, E. (1984). The Reformation of the Heretics: The Waldenses of the Alps. Oxford: Oxford University Press.

[10] Cermanová, P. (2013). Čechy na konci věků: Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: Argo.

[11] Lambert, M. (2000). Středověká hereze. Praha: Argo.

[12] Molnár, A. (1973). Valdenští: Evropský rozměr jejich vzdoru. Praha: Kalich.

[13] Neumann, A. A. (1920). České sekty ve století XIV. A XV. Brno: Knihovna cyrilo-metodějského tiskového spolku.

[14] Rokyta, J. (2013). Doba a dílo Petra Chelčického. Blansko: ALMI.

[15] Václavík, D. (2005). Meze a možnosti religionistického používání pojmů sekta, církev, kult. Religio: Revue pro religionistiku, 13(1), 29–56.