Nieudana ucieczka przed "gębą" : czytając Kunderę przez pryzmat Gombrowicza

Název: Nieudana ucieczka przed "gębą" : czytając Kunderę przez pryzmat Gombrowicza
Variantní název:
  • Unsuccessful escape from the "mug" : reading Kundera through Gombrowicz
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 63-72
Rozsah
63-72
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
W artykule powieść Milana Kundery Życie jest gdzie indziej poddana została nowej analizie przy pomocy klasycznych już pojęć przejętych z Ferdydurke Witolda Gombrowicza – "gęba", "pupa" i "łydka". Poruszone zostały kwestie związane z ludzkim uzależnieniem od formy i z technikami manipulacyjnymi, nie pozwalającymi głównemu bohaterowi dojrzeć. Ważne miejsce zajmuje również stosunek Milana Kundery do twórczości Witolda Gombrowicza. Kundera przenikliwie ilustruje, iż tożsamość nie jest czymś stałym i niezmiennym. Pokazuje, jak ludzie mogą zmieniać się, często na przekór własnej woli, pod wpływem wzroku innych.
The article offers a new analysis and interpretation of the novel Life is Elsewhere by Milan Kundera using the now classic concepts from Witold Gombrowicz's Ferdydurke – "mug", "arse" and "calf". Issues related to human dependence on form and manipulation techniques that prevent the main protagonist from maturing are also touched upon. Finally, Milan Kundera's attitude toward the work of Witold Gombrowicz also plays an important role. Kundera astutely illustrates that identity is not something constant and unchanging. He shows how people can change, often against of their own will and under the influence of others' eyes.