Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích

Název: Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích
Zdrojový dokument: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018, pp. 50-72
Rozsah
50-72
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Popis
Obsahuje: 3.1 Studie č. 2: Vztahy mezi dispozičním a explanačním optimismem -- 3.2 Studie č. 3: Ověření konstruktu defenzivního pesimismu -- 3.3 Studie č. 4: Vztahy defenzivního pesimismu, dispozičního optimismu a optimismu jako explanačního stylu -- 3.4 Studie č. 5: Vztahy mezi dispozičním optimismem/pesimismem, strategickým optimismem / defenzivním pesimismem, situační úzkostí a dispoziční úzkostností -- 3.4.1 Vztah dispozičního optimismu, defenzivního pesimismu, rysové úzkostnosti a situační úzkosti, genderové rozdíly v těchto vztazích -- 3.4.2 Vztah konstruktů dispozičního optimismu a defenzivního pesimismu -- 3.5 Shrnutí výsledků studií uvedených v kapitolách 3.1.–3.4., diskuse a závěr -- 3.6 Studie č. 6: Model optimismu, vztah optimismu a naděje