Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců

Název: Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců
Variantní název
An example of good project from training counsellors
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. [175]-181
Rozsah
[175]-181
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Euroguidance. (2018). In Euroguidance network. Dostupné z https://www.euroguidance.eu/about-us

[2] Hiebert, B. (2009). Raising the profile of career guidance: educational and vocational guidance practitioner. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(1), 3–14. | DOI 10.1007/s10775-008-9152-x

[3] Kreutzer, F., & Iuga, E. (Eds.). (2015). A European career guidance concept for international youth mobility. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

[4] OECD. (2004). Career guidance: A handbook for policy makers. Paris: OECD Publications. Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

[5] MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky). (2018). Služba EURES v zemích Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/eures/sit

[6] Šmídová, M. (2015). Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV. Orbis Scholae, 9(1), 29–54. | DOI 10.14712/23363177.2015.71

[7] Úřad práce ČR. (2016). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2015. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2015.pdf

[8] Úřad práce ČR. (2017). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2016. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2016.pdf

[9] Úřad práce ČR. (2018). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2017. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2017.pdf