Hloušková, Lenka

Varianty jmen:

Hloušková, Lenka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Článek
Hlaďo, Petr; Lazarová, Bohumíra; Hloušková, Lenka. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 2, s. 59–83.

Článek
Chaloupková, Lucie; Hloušková, Lenka. Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 197–203.

Článek
Hloušková, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 155–157.

Článek
Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan. Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 2, s. 105–126.

Článek
Hloušková, Lenka. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 9–12.

Článek
Hloušková, Lenka; Záleská, Klára; Vengřinová, Tereza. Educational decision making of repeatedly unsuccessful Czech vocational education and training examinees leading to passing the matura exam. Studia paedagogica. 2022, roč. 27, č. 4, s. 115–140.

Článek
Hloušková, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. 67–79.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 4, s. 75–92.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. 87–102.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří. Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, roč. 50, č. U7, s. 47–61.

Článek
Hloušková, Lenka. Mám základní vzdělání : příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. 11–38.

Článek
Hloušková, Lenka. Noetické základy didaktiky konce 19. století : (v dílech G.A. Lindnera a F. Čády). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4, s. 97–110.

Článek
Hloušková, Lenka; Pol, Milan. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. 41–53.

Článek
Hloušková, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, roč. 49-50, č. U5-6, s. 79–89.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. 27–49.

Článek

Článek
Hloušková, Lenka. Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. 149–153.

Článek
Hloušková, Lenka; Fernández-Rey, Elena; Ceinos Sanz, Cristina; Nogueira Pérez, Miguel A.; García-Murias, Rebeca; Gościniak, Małgorzata; Navrátilová, Lenka. Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 175–181.

Článek
Hloušková, Lenka. Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím?. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 113–138.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 85–105.

Článek
Hloušková, Lenka. Publikační počin z oblasti kariérového poradenství. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 1, s. 129–134.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 1, s. 109–126.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 47–58.