Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936

Název: Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936
Variantní název:
  • Correspondence between Jiřina Popelová and Robert Konečný in years 1931–1936
Autor: Zouhar, Jan
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2018, roč. 65, č. 1-2, s. 37-44
Rozsah
37-44
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Krátký soubor korespondence Jiřiny Popelové představuje jakési "čtvrté setkání" s touto myslitelkou, setkání jistě nejdůvěrnější. Poodhaluje čtenáři soukromý život filozofky a její profesní i osobní vztahy.
This short collection of letters by Jiřina Popelová represents a "fourth encounter" with that philosopher, certainly the most private one. It reveals the personal life of the philosopher and her professional as well as private relationships.
Note
Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu GA ČR Ženy v české filozofii a vědě (GA17-06697S).