1-2

Title: Studia philosophica
Rok: 2018
Ročník: 65
Číslo: 1-2
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5
Petrželka, Josef
PDF
Studie – Articles
Title Document
Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím | 7–28
Židková, Klára
PDF
Tři setkání s Jiřinou Popelovou | 29–35
Zouhar, Jan
PDF
Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936 | 37–44
Zouhar, Jan
PDF
Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky) | 45–61
Holzbachová, Ivana
PDF
Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua | 63–79
Biháryová, Barbara
PDF
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
Title Document
K devadesátým narozeninám filosofa Miloše Dokulila | 81–82
Redakce časopisu Studia philosophica
PDF
Filosofie "s dnešním odstupem času": stále ještě jako racionálně kýžený projekt? | 83–89
Dokulil, Miloš
PDF
Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou | 91–99
Gabriel, Jiří
PDF
Cesta do Ruska | 101–104
Zouhar, Jan
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
[Krob, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie] | 105–106
Zouhar, Jan
PDF
[Funda, Otakar Antoň. K filosofii náboženství] | 107–114
Gabriel, Jiří
PDF
[Labuda, Pavol. Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie] | 115–116
Brázdil, Jan
PDF
[Pavličíková, Helena. František Mareš: od fyziologie k filosofii] | 117–119
Zouhar, Jan
PDF
[Geiselberger, Heinrich, ed. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška] | 120–126
Holzbachová, Ivana
PDF
[Hroch, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy] | 127–132
Holzbachová, Ivana
PDF
[Librová, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti] | 133–138
Čadek, Ondřej
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | 140–141
PDF