Traktat o manekinach, czyli – Bruno Schulz wykłada o sztuce

Název: Traktat o manekinach, czyli – Bruno Schulz wykłada o sztuce
Variantní název:
  • A Treatise on Mannequins, or Bruno Schulz talks about art
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 101-109
Rozsah
101-109
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Celem niniejszego artykułu jest analiza i interpretacja jednego z opowiadań Brunona Schulza zatytułowanego Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, a przede wszystkim – przedstawienie jego spojrzenia na proces twórczy i rolę artysty.
The purpose of this article is to analyse and to interpret one of the stories, written by Bruno Schulz, titled A Treatise on Mannequins, or The Second Book of Genesis, but primarily – introduction of his view on the process of creation and the role of the artist.
Reference
[1] CZEREMSKI, Maciej: Struktura mitów. W stronę metonimii. Kraków: NOMOS, 2009.

[2] CZYŻEWSKI, Tytus: Pogrzeb romantyzmu – uwiąd starczy symbolizmu – śmierć programizmu. W: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Oprac. Zbigniew Jarosiński i Helena Zaworska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

[3] FRYE, Northrop: Mit, fikcja i przemieszczenie. W: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów »Pamiętnika Literackiego«. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

[4] JARZĘBSKI, Jerzy: Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza. W: tegoż: Powieść jako autokreacja. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.

[5] JUNG, Carl Gustav: Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé. Tłum. Robert Reszke i Leszek Kolankiewicz. Warszawa: WROTA, 1997.

[6] KOPALIŃSKI Władysław: Słownik symboli. Warszawa: Rytm, 2001.

[7] LACHMANN, Renate: Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza. Tłum. Jan Balbierz. Teksty Drugie, 1999, nr 6.

[8] MATYWIECKI, Piotr: Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej. Warszawa: Więź, 2010.

[9] PANAS, Władysław: Topika judajska. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.

[10] PROUST, Marcel: W poszukiwaniu straconego czasu. T. VII. Tłum. Julian Rogoziński. Warszawa: PIW, 1956.

[11] SARNOWSKA-TEMERIUSZ, Elżbieta: Mitograficzne orientacje w badaniach literackich. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.

[12] SCHULZ, Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.