Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci

Název: Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci
Autor: Kyncl, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 273-282
Rozsah
273-282
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bauer, J., (1927): Bestimmung der Stammpflanzen von Holzkohlen. Österr. bot. Z. 76: 34-45. | DOI 10.1007/BF01257751

[2] Berndt, J., (1963): Badania anatomiczne drewna krajowych gatunków rodzaju Betula L. Stud. Soc. Sci. Torunensis, Sect. D 6: 1-41.

[3] Fietz, A., (1926): Prähistorische Holzkohlen aus der Umgebung Brünns I. Planta 2: 414-423. | DOI 10.1007/BF01916355

[4] Hašek, M., (1946): Zbytky stromů v prehistorických sídlištích východních Čech. Sb. Prací Masarykovy Akad. Práce 20: 45-58.

[5] Hoffmann, E., (1934): Paläohistologie der Pflanze. Wien.

[6] Klotzenburg, Chr., (1967): Der Einfluss von Lichtgenuss, soziologischer Stellung und des Standortes auf Holzeigenschaften der Rotbuche (Fagus sylvatica L.). Holz als Roh-und Werkstoff 25: 465-473.

[7] Knigge, W., Schulz, H., (1961): Einfluss des Jahreswitterung 1959 auf Zellartverteilung, Faserlänge und Gefässweite verschiedener Holzarten. Holz als Roh- und Werkstoff 19: 293-303.

[8] Kuchtík, J., (1953): Metoda přípravy mikroskopických preparátů z archeologických výzkumů. Archeol. Rozhl. 5 : 529-531.

[9] Kyncl, J., (1975): Rozbor nálezu uhlíků. In: Nekuda, V.: Pfaffenschlag. Brno.

[10] Opravil, E., (1961): Archeologické výzkumy a botanika. Sb. Prací Filos. Fak. brněnské Univ. 127-134.

[11] Reymanówna, M., (1960): Wegle drzewne z palenisk paleolitycznych w Górze Pulawskiej. Inst. geol. Biul. 150: 139-144.

[12] Sárkány, S., Stieber, J., (1959): Untersuchungen über die quantitativ-ökologische Xylotomie von Fagus silvatica. Ann. Univ. Sei. Budapestiensis, Sect. Biol. 2: 239-257.

[13] Slavíková-Veselá, J., (1950a): Reconstruction of the Succesion of Forest Trees in Czechoslovakia on the Basis of an Analysis of Charcoals frorn Praehistorlc Settlements. Stud. bot. Čechoslov. 11 :198-224.

[14] Slavíková-Veselá, J., (1950b): Rekonstrukce lesa podle rozboru uhlíků slovanského hradiště v západních Čechách. Sb. Prací Masarykovy Akad. Práce 24: 234-241.

[15] Špalek, V., (1935/36): Preparace subfosilních dřev. Vesmír 14: 19-20.

[16] Wittmack, L., Buchwald, J., (1902): Pflanzenreste aus der Hünenburg bei Rinteln a. d. Weser und eine verbesserte Methode zur Herstellung von Schnitten durch verkohlte Hölzer. Ber. dtsch. bot. Gesel. 20: 21-31.