Kyncl, Jaroslav

Varianty jmen:

Kyncl, Jaroslav (preferováno)
Kyncl, Josef
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Kyncl, Josef. Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6). Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 307–316.

Článek
Kyncl, Jaroslav. Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 61–72.

Článek
Kyncl, Josef. Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 273–282.