Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6)

Název: Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6)
Variantní název:
  • Dendrochronologie des Mittelalters Most I
Autor: Kyncl, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 307-316
Rozsah
307-316
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kyncl, J., 1977: Příspěvek k metodice dendrochronologie. Standardizace a synchronizace letokruhových křivek s využitím regresní analýzy a korelací. Archeol. hist. 2:

[2] Velímský, T., 1977: K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu. Archeologia historica 2: xxx