Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století

Název: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století
Variantní název:
  • Entwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.-13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 41-52
Rozsah
41-52
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Birnbaumová, A., 1947: Strakonický hrad. Poklady národního umění sv. 89. Praha.

[2] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Památníky naší minulosti 6. Praha.

[3] Durdík, T., 1973: Středověká konvička z hradu Budětic, okr. Klatovy. AR XXV, 339-340.

[4] Durdík, T., 1974a: Vývoj hradu Krasová na základě archeologického výzkumu. AR XXVI, 16-28.

[5] Durdík, T., 1974b: Nálezová zpráva o povrchovém průzkumu hradu Kamýka nad Vltavou v r. 1973. AÚ ČSAV Praha č. j. 8875/74.

[6] Durdík, T., 1975a: Přimda, okr. Tachov. BZO 1973, 139-140.

[7] Durdík, T., 1975b: Černice, ob. Horní Jiřetín, neznámý hrad, okr. Most. BZO 1973, 24-25.

[8] Durdík, T., 1975c: Tetín, okr. Beroun. BZO 1972, 173-174.

[9] Durdík, T., 1977a: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archeologia historica II, 221-228.

[10] Durdík, T., 1977b: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík. Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 231-235.

[11] Durdík, T., v tisku a: Die Anfänge des Burgenbaus im Jagdgebiet der Přemysliden. Akta III. mezinárodního kongresu UIAS, Bratislava 1975.

[12] Durdík, T., 1978: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973-75). AR XXX, 304-320.

[13] Durdík, T., v tisku b: Archeologický výzkum v areálu tachovského zámku. Sborník k výročí založení města.

[14] Durdík, T., 1976: Nástin vývoje hradů na Podblanicku a v dolním Posázaví. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 1977, 117-137.

[15] Durdík, T. – Lehečková, E., 1977: Stavební vývoj a podoba středověkého hradu v Kadani na základě archeologického výzkumu. AR XXIX, 281-292, 359-360.

[16] Hejna, A., 1972: Archeologický výzkum v Týnci nad Sázavou. AR XXIV, 410-416.

[17] Hejna, A., 1976: Výsledky výzkumu zaniklého hradu Vizmburku, okr. Trutnov (1972-75). AR XXVIII, 613-624, 715-717.

[18] Hejna, A., 1977: Velešín, okr. Český Krumlov. BZO 1974, 233.

[19] Huml, V., 1970: Nové poznatky o osídlení Tábora v době předhusitské (K 550 výročí založení Tábora). AR XXII, 556-568.

[20] Kuthan, J., 1972: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny XIII. století. České Budějovice.

[21] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[22] Líbal, D., 1976: Jiří Kuthan: Gotická architektura v jižních Čechách. Praha 1975. Recenze. Umění XXIV, 565-566.

[23] Líbal, D. – Muk, J., 1972: Rotunda románského hradu v Lokti. Umění XX, 78-80.

[24] Menclová, D., 1972: České hrady I. Praha.

[25] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[26] Nechvátal, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[27] Radová, M., 1977: Románské stavitelství. Praha.

[28] Šolle, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní. PA LX, 1-124.

[29] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště 8—12. století ve střední Evropě. Praha.

[30] Váňa, Z., 1976: Bílina. Výzkum centra přemyslovské hradské správy v severozápadních Čechách v letech 1952, 1961-64 a 1966. PA LXVII, 393-478.