Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku

Název: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku
Variantní název:
  • Zur Dokumentation mittelalterlicher Ortswüstungen in der Gegend von Tábor
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 165-172
Rozsah
165-172
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Cikhart, R., 1920: Zašlé vesnice na Táborsku, ČSPS XXVIII, 16-32.

[2] Macek, J., 1956: Tábor v husitském revolučním hnutí, I., Praha.

[3] Palacký, F., 1848: Popis království českého, Praha.

[4] Profous, A., 1947–60: Místní jména v Čechách, I–V, Praha.

[5] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha.

[6] Slavík, F. A., 1884: Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných, Tábor.

[7] Smetánka, Z., 1965: Povrchový průzkum zaniklých osad v okolí Sezimova Ústí, AR XVII, 668-674.

[8] Smetánka, Z., 1967: Problematika studia venkovského osídlení v okolí Sezimova Ústí, AR XIX, 717—719.

[9] Smetánka, Z., 1970: Archeologický výzkum zaniklých osad na Táborsku, Sb. k 550. výročí města, Tábor, 39-42.

[10] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965-1971, AR XXIV, 417-427.

[11] Švehla, J., 1911: Drobty k starému místopisu Táborska, Věstník jihočeských muzeí, 25-27.

[12] Vlastivěda Táborská 1969: Zeměpisný přehled, geologie a mineralogie, I, Tábor.