Krajíc, Rudolf

Varianty jmen:

Krajíc, Rudolf (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Krajíc, Rudolf; Soudný, Mojmír; Kisler, Jiří. Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, o. Tábor. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 229–246.

Článek
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 367–399.

Článek
Hašek, Vladimír; Krajíc, Rudolf; Nekuda, Rostislav. Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13.-15. centuries in the Czech Republic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. 201–228.

Článek
Krajíc, Rudolf. Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 165–172.

Článek
Krajíc, Rudolf. Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 323–344.

Článek
Krajíc, Rudolf. Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 391–417.

Článek
Krajíc, Rudolf. Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1001–1027.

Článek
Krajíc, Rudolf. Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 85–95.

Článek
Krajíc, Rudolf; Skružný, Ludvík. Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 117–131.

Článek
Krajíc, Rudolf. Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 765–783.