Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Zelivka II

Název: Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Zelivka II
Variantní název:
  • Die archäologische Untersuchung der St.-Veit-Kirche in Zahrádka, Bez. Havlíčkův Brod, im Überschwemmungsgebiet des Wasserwerkes Želivka II
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 323-327
Rozsah
323-327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Praha 1912–1962.

[2] ČD – České dějiny I, 5,

[3] J. V. Šimák, Středověká kolonisace v zemích českých, Praha 1938.

[4] Reg. — Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, Praha 1854 až 1953.

[5] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[6] Mošťák, P., 1975 Kostel sv., Víta v Zahrádce – Stavebněhistorický a architektonický průzkum. Interní tisk SPPKOKP Praha.