K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech

Název: K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech
Variantní název:
  • Zur Chronologie der Keramik des 14. — bis Anfang des 15. Jahrhunderts im Ostteil Mittelböhmens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 361-368
Rozsah
361-368
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., 1971: Zaniklá středověká vesnice v katastru obce Vyžlovky, AR XXIII, 219-222.

[2] Durdík, T., 1972: Vyžlovka, okr. Kolín. BZO 1969, 174-188.

[3] Durdík, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archaeologia historica 2, 221-228.

[4] Durdík, T., v tisku: Povrchový průzkum a zjišťovací výzkum hradu Čejchanova. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 20, 1979.

[5] Klápště, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka. PA LXIX, 423-475.

[6] Menclová, D., 1972: České hrady 2. Praha.

[7] Merhout, C., 1912: Čtení o Novém hradě a Kunraticích. Praha.

[8] Sedláček, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého XV. Praha.

[9] Smetánka, Z., 1961: Záchranný výzkum ve Štíhlících u Českého Brodu. AR XIII, 264-267.

[10] Smetánka, Z., 1964: Keramika z hradu Točníka. AR XVI, 290-291.