Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi

Název: Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi
Variantní název:
  • Zur Bauform und Disposition der städtischen Burg in Chrudim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 107-115
Rozsah
107-115
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T.–Lehečková, E., 1977: Stavební vývoj a podoba středověkého hradu v Kadani na základě archeologického výzkumu, AR XXIX, 281-292, 359-360.

[2] Emler, J., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha.

[3] Florián, C., 1948: Chrudimská škola, kolébka zdejšího gymnasia a jeho 85 let. Chrudim.

[4] Frolík, J., 1980: Chrudimsko v raném středověku. Diplomová práce FF UK Praha.

[5] Halmer, L., 1968: Burgen und Schlösser zwischen Baden-Gutenstein Wr. Neustadt. Wien.

[6] Heber, F. A., 1846: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser V. Praha.

[7] Chytil, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském. Praha.

[8] Klaar, A., 1962: Die mittelalterliche Hofburg zu Wien, österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege, 94-97.

[9] Kuthan, J., 1979: Hrad v Písku, dějiny a stavební vývoj. Písek.

[10] Kühnel, H., 1964: Die Hofburg zu Wien. Graz–Köln.

[11] Líbal, D.–Macháčková, J., 1970: Chrudim – stavebně historický průzkum města I, rkp. SÚRPMO.

[12] Rojek, J. K., 1871–3: Biskupství litomyšlské, PA IX 737-758.

[13] Sedláček, A., 1931: Hrady, zámky a tvrze království českého I. Praha.

[14] Schmoranz, F., 1877: Děkanský chrám v Chrudimi, Posel z východních Čech, VI, č. 7-8.

[15] Vacek, F., 1938: Chrudim do r. 1439. Chrudim.