Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku

Název: Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku
Variantní název:
  • Zur Problematik der mittelalterlichen Dorfwüstungen in der Gegend von Gottwaldov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 179-184
Rozsah
179-184
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bistřický, J.: Mikulovská sympozia 78, str. 33—35, 1979.

[2] Hosák, L.: Historický místopis země moravsko-slezské — IV. Hradišťský kraj, Brno 1938.

[3] Kučera, J.: Zaniklé osady bývalého panství světlovského, ČMSO V, 1888.

[4] Kučera, J.: Zaniklé osady na bývalém panství uhersko—brodském, ČVMSO VI, 1889.

[5] Kučera, J.: Zaniklé osady bývalého panství brumovského na mor. Slovensku, ČVMSO

[6] VII, 1890.

[7] Langová, J.: Zjišťovací výzkum ve Vizovicích-Chrastěšově, PV 1979 (v tisku).

[8] Nekuda, V.: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961.

[9] Nekuda, V.—Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno 1968.