Kohoutek, Jiří

Varianty jmen:

Kohoutek, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích). Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 461–476.

Článek
Kohoutek, Jiří. Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 167–179.

Článek
Kohoutek, Jiří. Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému). Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 153–175.

Článek
Kohoutek, Jiří. Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 205–223.

Článek
Kohoutek, Jiří. Hrad Lukov - současný stav výzkumu. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 309–321.

Článek
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 179–195.

Článek
Kohoutek, Jiří. Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 227–233.

Článek
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 357–374.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 425–444.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 183–194.

Článek
Kohoutek, Jiří. Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 373–384.

Článek
Kohoutek, Jiří. Počátky města Přerova. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 187–200.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 235–248.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 297–308.

Článek
Kohoutek, Jiří. Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 141–147.

Článek
Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří. Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 335–352.

Článek
Kohoutek, Jiří. Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 67–74.

Článek
Kohoutek, Jiří. Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 179–184.

Článek
Kohoutek, Jiří. Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 155–170.

Článek
Kohoutek, Jiří; Pavlík, Čeněk. Soubor kachlů z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 499–527.

Článek
Kohoutek, Jiří. Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 271–274.

Článek
Kohoutek, Jiří. Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 235–247.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vrla, Radim. Výzkum hradu Nového Světlova. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 171–184.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 477–492.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 67–77.