K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel

Název: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel
Variantní název:
  • Zur Situation und Bauart der Feudalsitze auf dem Lande
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 357-366
Rozsah
357-366
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Huml, V., 1978: Chodovská tvrz v proměnách staletí, Acta musei pragensis.

[2] Menclová, D., 1972: České hrady I, II, Praha.

[3] Muk, J., 1979: Stavebně historický vývoj zaniklých zámků v Dolních Královicích, SVPP 20, str. 273—284.

[4] Reichertová, K., 1955: Stavební podoba jihočeské středověké tvrze, ZPP XV., str. 174 až 183.

[5] Smetánka, Z., Klápště, J., Richterová, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice). AR XXXI.