Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu

Název: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu
Variantní název:
  • Burg Řebřík in der Gegend von Rokycany und ihre Stellung unter den Feudalburgen Böhmens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 367-378
Rozsah
367-378
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., 1972a: Líšná — hrad Řebřík, o. Rokycany, BZO, 94—95.

[2] Durdík, T., 1972b: Tetín — hrad, o. Beroun, BZO, 173—174.

[3] Durdík, T., 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, 231—235, Praha.

[4] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.—13. století, Archaeologia historica 3, 41—52.

[5] Kočka, V., 1936: Dějiny Rakovnicka, Rakovník.

[6] Kopeček, J., 1972: Historický a stavební vývoj zámku v Březnici, PP 1, 1—16, 51—55.

[7] Podlaha, A., 1900: Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu rokycanském. Praha.

[8] Sedláček, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, XV. Praha.

[9] Sedláček, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha.