Kvádříkový dům čp. 548 na Starém Městě pražském

Název: Kvádříkový dům čp. 548 na Starém Městě pražském
Variantní název:
  • Das Quadersteinhaus Konskriptionsnummer 548 in der Prager Altstadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 121-132
Rozsah
121-132
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kottmann, Albrecht: Das Geheimnis romanischer Bauten, Stuttgart 1971.

[2] Mrusek, Hans-Joachim: Zu Wirkungsaspekten bei der kulturellen Nutzung historischer Bauten und bei der Kunstrezeption in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beiträge 1981/10/H2 Halle-Saale.

[3] Pasportizace SÚRPMO: Pasportizace všech domů pražské městské rezervace prováděl Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze od r. 1956 na zadání plánovacího referátu ÚNV hl. m. Prahy a památkové péče ÚNV hl. m. Prahy. Uloženo v archívu Útvaru Hlavního architekta města Prahy a ve Středisku státní památkové péče a ochrany přírody.

[4] Píša, Vladimír, 1965: Románské podzemí Rottova domu v Praze, Památková péče 1965, č. 2. S. 49 až 54.

[5] Píša, Vladimír, 1971: Románské domy v Praze, Monumentorum Tutela - Ochrana pamiatok 7, Bratislava 1971. S. 85-174.

[6] Píša, Vladimír, 1981: Praskie domy romaňskie w pierwszej potowie XIII wieku, Z badaň trzynastowiecznej architektury na Slasku i w Czechach. Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej - Studia i Materiály 8, Nr. 15, Wroclaw 1981. S. 101-107.

[7] Radová-Štiková, Milada, 1981: Przyczynek do zagadnienia najstarszych czeskich domów murowanych, o. c. S. 109-119.