K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně

Název: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně
Variantní název:
  • Zu den Anfängen und der mittelalterlichen Baugestalt der Burg in Horšovský Týn
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 127-142
Rozsah
127-142
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bureš, F. 1974: Horšovský Týn - Konsignace hloubkového průzkumu kaple. Rkp. SÚRPMO, Praha.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I, 1907, ed. G. Friedrich. Praha.

[3] Davídek, V. 1949: Hrad a zámek Horšovský Týn. Poklady národního umění 104-105. Praha.

[4] Durdík, T. 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách. AH 6, 7-17.

[5] Durdík, T. 1982: Hrady kastelového typu v Čechách. Kandidátská disertační práce. ARÚ ČSAV Praha.

[6] Durdík, T., v tisku: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts im Mitteleuropa. Praha.

[7] Dvořáková, V. 1954: Horšovský Týn. Státní zámek, město a okolí. Praha.

[8] Heroutová, M.-Holanová, E.-Líbal, D. 1967: Horšovský Týn. Zámek. Stavebně historický průzkum. Rkp. SÚRPMO Praha.

[9] Macák, A. 1953: Počátky Horšovského Týna. ČSPS 54, LXI, 43-47.

[10] Menclová, D. 1976: České hrady I. 2. vydání. Praha.

[11] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohcmiae et Moraviae. I, 1855 ed. K. J. Erben, Praha.

[12] Sedláček, A. 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého 9, 2. vydání. Praha.