Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice)

Název: Ke stáří domů situovaných rovnoběžně s komunikací (Stavebně historický průzkum Strážnice)
Variantní název:
  • Das Alter der parallel zur Kommunikation situierten Häuser. Baugeschichtliche Erkundung von Strážnice
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 225-232
Rozsah
225-232
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Dvorský F., 1914: Vlastivěda moravská. II. Místopis. Strážnický okres. Brno.

[2] Hosák L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Praha.

[3] Líbal D., 1984: Stručné hodnocení historického jádra vybraných měst okresu Hodonín—Strážnice. Praha, SURPMO. Strojopis.

[4] Macek P., 1985: Strážnice. Stavebně historický průzkum. Praha, SURPMO. Strojopis.

[5] Muk J., 1982: Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku. AH 7, s. 473—482.

[6] Nekuda V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[7] Skácel J., 1965: Čtění o Strážnici. Strážnice.

[8] Vajdiš J.—Máčel O., 1958: Slovácko. Architektonický vývoj vesnice. Praha.

[9] Vajdiš J., 1971: Architektonický charakter vesnic při Moravě a Dyji. PP, č. 2, s. 90—101.