Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu

Název: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu
Variantní název:
  • Neue Beiträge zur Bauentwicklung Chebs im 13. Jahrh.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 123-130
Rozsah
123-130
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CASTELIN, K., 1956: Chebské mincovnictví v době grošové (1305-1520). Numismatický sborník III, 73–113.

[2] KLÍMA, V., 1961: Chebské brakteátové feniky. Numismatické listy XVI. 131–135.

[3] LÍBAL, D. a kol., 1973: Cheb, soubor, býv. kláštera františkánů a klarisek. Stavebně historický průzkum.

[4] PEŤAS, F., 1966: Historické město Cheb. In: Cheb, městská památková rezervace a hrad. Praha.

[5] ŠAMÁNKOVÁ, E., 1974: Cheb. Praha.

[6] SUHLE, A., 1973: Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert. Berlin.